Automaatio

Meillä on laaja kokemus erilaisista teollisuuden ja energiasektorin automaation ja sähköistyksen käyttöönotoista ja asennusvalvonnasta.
Palveluitamme ovat kenttälaitteiden ja ohjelmistojen testaukset sekä käyttöönotot ja säätöpiirien viritykset. Erikoisosaamisena ovat sähkökäyttöjen käyttöönotot ja häiriöselvitykset.

Yrityksellä on S1-ryhmän urakointioikeudet.

 

Testaus

Testauksessa varmistetaan, että kenttälaitteet ja ohjelmistot toimivat suunnitelluilla tavoilla ja poikkeustilanteet hallitaan turvallisesti.

Olemme tehneet myös automaatiolaitteiden elinkaarianalyysejä, joissa selvitetään laitteistojen elinkaaren tilanne ja varaosatarpeet.

 

Käyttöönotto

Käyttöönotossa tarkastetaan ja testataan laitteiden asennukset ja toiminnat prosessien mukaisiksi sekä viritetään prosessiparametrit. Käyttöönotossa varmistetaan myös dokumenttien paikkansapitävyys. Laitteistojen turvallinen toimita myös varmennettaan.

 

IoT

Olemme kehittäneen IoT-tekniikkaan perustuvaa valvontajärjestelmää, joka mahdollistaa kustannustehokkaan olosuhdevalvonnan luomisen. Järjestelmä on helppo luoda ja se skaalautuu vaivattomasti erilaisille tarpeille. Järjestelmään on mahdollista liittää myös nykyinen kiinteistöautomaatiojärjestelmä.