Energiapalvelut

Yrityksellämme on Motivan sähkö- ja lämpöpätevyydet, joten voimme tehdä Motiva-mallin mukaisia katselmuksia. Meillä on myös suuryrityksen katselmoijan pätevyys, joten voimme tehdä pakollisia suuryrityksen energiakatselmuksia.

Haluatko tietää miten voit tehostaa kiinteistösi energiankäyttöä ja miten energiankulutus jakautuu kiinteistön eri laitteistojen kesken?

Energiakatselmuksemme antaa tarkkaa tietoa energiankulutuksesta ja sen jakaumasta. Katselmuksessa esitetään toimenpidesuosituksia energiakustannusten pienentämiseksi sekä takaisinmaksuajat säästötoimenpiteille. Energiakatselmuksen tavoitteena on vähentää rakennuksen energiankulutusta ja -kustannuksia. Samalla alenevat myös energiankäytöstä aiheutuvat CO2-päästöt.

Motiva-energiakatselmus

Toteutamme katselmuksen Motivan laatimien ohjeiden mukaisesti. Katselmuksessa käydään kattavasti läpi rakennuksen tämänhetkinen tilanne ja parannusehdotukset. Motivalla on malleja monen kokoisiin kohteisiin, pienistä kiinteistöjen energiakatsauksista kattaviin teollisuuden energia-analyyseihin.

Kunnat, kuntayhtymät ja pienet ja keskisuuret yrityksen saavat Motivan mukaisiin katselmointeihin tukea.

Yrityksellämme on Motivan katselmoijien sähkö- ja lämpöpätevyydet.

Yritysten energiakatselmus

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitämme yrityksesi tai konsernisi kaikkien toimipaikkojen energiankulutus. Samalla selvitetämme mahdollisuudet energiansäästöihin. Yrityksesi energiakatselmukseen sisällytetään tarvittava määrä tarkempia kohdekatselmuksia, jotta saadaan tarkka kuva yrityksesi energiankulutusprofiilista.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Lisätietoa pakollisista katselmuksista löytyy https://energiavirasto.fi/energiakatselmukset.

Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta. Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin, jolloin asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan. Energiatodistuksessa pyritään myös samalla kehittämään rakennuksen energiatehokkuutta.

Milloin tarvitsee?

Tarvitset energiatodistuksen, kun olet myymässä tai vuokraamassa asuntoasi. Energiatodistus on pakollinen lähes kaikille asuinrakennuksille.

Miksi?

Energiatodistuksen avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan vertailla muihin rakennuksiin. Energiatodistuksen yhtenä tavoitteena on myös parantaa asuntosi energiatehokkuutta, joka tuo säästöjä energiakustannuksiin.

Teemme energiatodistuksia pääasiassa Keski-Suomen alueella. Energiatodistuksen hinta olemassa olevaan omakotitaloon on 320 € (sis. alv + kulut), kun kohde sijaitsee 50 km säteellä Jyväskylästä.

Muissa tapauksissa pyydä tarjous.

Tavoitat meidät yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla ja puhelimella.

Aran energia-avustus

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Teemme tarvittavat energiatekniset selvitykset ARA:n energia-avustuksiin, niin omakotitaloihin kuin taloyhtiölle. Toteutamme tarvittavat laskemat ja autamme teitä energia-avustushakemuksen teossa. Energia-avustuksen hakuprosessissa asiakas saa myös uuden energiatodistuksen.

Energiaselvitykset & konsultointi

Olemme tehneet myös erilaisia energiaselvityksiä yksittäisistä laitteista/kohteista ja kilpailuttaneet energiatehokkuuteen liittyviä projekteja. Voimme esimerkiksi keskittyä kiinteistönne ilmanvaihdon tarkasteluun tai muuhun yksittäiseen osa-alueeseen.

Kauttamme onnistuu myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiön lämmitystavan muutoksen kilpailutukset ja muut vastaavat projektit.

Olosuhdeseuranta varmistaa energiatehokkuuden

Seuraamalla kiinteistöä ja sen laitteiden toimintaa voidaan varmistaa, että kiinteistön energiatehokkuus pysyy hyvänä. Olemme toteuttaneet energiatehokkuuden seuraamiseen sopivan järjestelmän, joka hyödyntää IoT-antureita ja kiinteistöautomaatiota.

Kauttamme on myös mahdollista toteuttaa olosuhdeseurantapalvelua, joka on toteutettu IoT-tekniikalla.

Energiapalvelu