Energiakatselmukset

Haluatko tietää miten voit tehostaa kiinteistösi energinkäyttöä ja miten energiankulutus jakautuu kiinteistön eri laitteistojen kesken? Energiakatselmus antaa tarkkaa tietoa energiankulutuksesta ja sen jakaumasta. Katselmuksessa esitetään toimepidesuosituksia energiakustannusten pienentämiseksi sekä takaisinmaksuajat säästötoimenpiteille. Energiakatselmuksen tavoitteena on vähentää rakennuksen energiankulutusta ja -kustannuksia. Samalla myös energiankäytöstä aiheutuvat CO2-päästöt putoavat.

Yrityksellämme on Motivan sähkö- ja lämpöpätevyydet, joten voimme tehdä Motiva mallin mukaisia katselmuksia. Meillä on myös suuryrityksen katselmoijan pätevyys, joten voimme tehdä pakollisia suuryrityksen energiakatselmuksia.

Motiva-energiakatselmus

Katselmus toteutetaan Motivan laatimien ohjeiden mukaisesti. Katselmuksessa käydään kattavasti läpi rakennuksen tämän hetkinen tilanne ja parannusehdotukset. Motivalla on malleja monen kokoisiin kohteisiin, pienistä kiinteistöjen energiakatsauksista kattaviin teollisuuden energia-analyyseihin.

Kunnat, kuntayhtymät ja pienet yrityksen saavat Motivan mukaisiin katselmointeihin tukea ELY-keskukselta.

Yrityksen energiakatselmus

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai kaikkien konsernin toimipaikkojen energiakulutus, ja selvitetään mahdollisuudet energiansäästöihin. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään tarvittava määrä tarkempia kohdekatselmuksia, jotta saadaan tarkka kuva yrityksen energiankulutusprofiilista.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein.

Ota yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä ja selvitetään mikä on paras katselmusmalli Sinulle. Meillä on kokemusta niin teollisuuden kuin palvelurakennusten energiakatselmoinnista.

Tuomas Seppänen

Energy Specialist

050 3680297

tuomas.seppanen(at)invergo.fi